W ramach poprawy jakości lasów komunalnych Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie  sukcesywnie odnawia halizny czyli grunt leśny nie zalesiony, przeznaczony do odnowienia.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 586) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Sprawdź czy Twoje działki wymagają wydania zaświadczenia Jeśli tak, postępuj zgodnie z instrukcją znajdującą się poniżej.

Mniej więcej od 1992 roku zjawisko zamierania jesionów zaczęło rozprzestrzeniać się w Polsce dotykając zarówno drzewa stare jak i młode. Obecnie jesiony chorują już w ponad 20 krajach w Europie.

„Widziałem w botanicznym wileńskim ogrodzie

Owe sławione drzewa rosnące na wschodzie

I na południu, w owej pięknej włoskiej ziemi;

Któreż równać się może z drzewami naszemi?”

(Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”)