Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 6 ze zm.), w dniach od 24 sierpnia 2020 r. do dnia 22 października 2020 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 3, 8, 10, 37, 39, 44, 68, 72 Podgórze  - Uroczyska: „Skałki Twardowskiego”, „Skotniki”, „Podgórki Północne”, Podgórki Południowe”, „Sidzina”, Borek Fałęcki” zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Ogłoszenie 
Zarząd Zieleni Miejskiej w  Krakowie informuje , że Firma KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mazowieckiej 108 na zlecenie ZZM w Krakowie realizuje zadanie dotyczące opracowania: 
Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Miejskiej Kraków położonych
w dzielnicach: VIII Dębniki, IX Łagiewniki Borek Fałęcki, X Swoszowice.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 27.02.2020r uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 44 Podgórze - Kraków. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2019r. – 31.12.2028r, powierzchnia gruntów objętych planowaniem gospodarczym: 14,5678 ha.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788 ze zm.), w dniach od 05 września 2019 r. do dnia 04 listopada 2019 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 72 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzania lasu

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 15.07.2019r uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Miejskiej Kraków Dzielnice: Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2019r. – 31.12.2028r.