Obwieszczenie

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1275), w dniach od 6 września 2021 r. do dnia 4 listopada 2021 r., tj. na okres 60 dni,
w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 72 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu sporządzone dla lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, osób fizycznych i (lub) innych podmiotów. Drugi egzemplarz projektu isl zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52, 30-322 Kraków i będzie dostępny do wglądu w godzinach przyjmowania mieszkańców.

Zastrzeżenia i wnioski do projektu upul oraz isl można wnosić do dnia 5 października 2021 r. do Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 72 (sekretariat).

Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1257).

Ogłoszenie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że Firma KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mazowieckiej 108 na zlecenie ZZM w Krakowie realizuje zadanie dotyczące opracowania:
uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) lub inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów Gminy Miejskiej Kraków położonych w dzielnicach: IV Prądnik Biały, VI Bronowice, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie, XII Bieżanów-Prokocim, XIII Podgórze, XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVIII Nowa Huta na łącznej powierzchni około 160 ha.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 25.06.2021r.:

1. uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 3, 8, 10, 37, 39, 44, 68, 72 Podgórze - Uroczyska: „Skałki Twardowskiego”, „Skotniki”, „Podgórki Północne”, Podgórki Południowe”, „Sidzina”, Borek Fałęcki” zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2021r. – 31.12.2030r, powierzchnia gruntów objętych planowaniem gospodarczym: 157,27 ha.
2. uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Kraków – lasy położone w obrębach 34 Krowodrza; 4, 5, 36, 75 Podgórze – Uroczyska: Kostrze, Królówka zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2020r. – 31.12.2029r, powierzchnia gruntów objętych planowaniem gospodarczym: 24,94 ha.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 6 ze zm.), w dniach od 24 sierpnia 2020 r. do dnia 22 października 2020 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 3, 8, 10, 37, 39, 44, 68, 72 Podgórze  - Uroczyska: „Skałki Twardowskiego”, „Skotniki”, „Podgórki Północne”, Podgórki Południowe”, „Sidzina”, Borek Fałęcki” zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Ogłoszenie 
Zarząd Zieleni Miejskiej w  Krakowie informuje , że Firma KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mazowieckiej 108 na zlecenie ZZM w Krakowie realizuje zadanie dotyczące opracowania: 
Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Miejskiej Kraków położonych
w dzielnicach: VIII Dębniki, IX Łagiewniki Borek Fałęcki, X Swoszowice.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 27.02.2020r uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 44 Podgórze - Kraków. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2019r. – 31.12.2028r, powierzchnia gruntów objętych planowaniem gospodarczym: 14,5678 ha.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788 ze zm.), w dniach od 05 września 2019 r. do dnia 04 listopada 2019 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 72 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzania lasu

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 15.07.2019r uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Miejskiej Kraków Dzielnice: Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2019r. – 31.12.2028r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 10.06.2019r. uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków Podgórze – Uroczysko Tyniec. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.07.2019r.– 30.06.2029r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż ukazało się Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego PROW 2014 - 2020 w 2019 roku.