Obwieszczenie

Obwieszczenie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 15.07.2022 r uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Kraków – lasy położone: w Kraków - Krowodrza (029), Kraków - Podgórze (049) Podgórze - m.in. Uroczyska: „Sikornik”, „Celiny”, „Las Łęgowy w Przegorzałach” zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2022 r. – 31.12.2031 r, powierzchnia gruntów objętych planowaniem gospodarczym: 79, 96 ha.

Prezydent Miasta Krakowa na podstawie art. 16 ust. 1a w związku z art. 15 pkt 7) lit. a) ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 672) oraz § 1 pkt 7) lit. b) i § 2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dziennik Ustaw z 1992 r. nr 67 poz. 337),
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o sporządzaniu dokumentacji urządzeniowej lasu (PUL) dla lasów Skarbu Państwa użytkowanych przez Gminę Miejską Kraków oraz uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) i inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów Gminy Miejskiej Kraków położonych w dzielnicach: II Grzegórzki, IV Prądnik Biały, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie, XII Bieżanów-Prokocim, XIII Podgórze, XIV Czyżyny i XVIII Nowa Huta.

Treść ogłoszenia

                                                                                                    Obwieszczenie

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1275), w dniach od 6 września 2021 r. do dnia 4 listopada 2021 r., tj. na okres 60 dni,
w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 72 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu sporządzone dla lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, osób fizycznych i (lub) innych podmiotów. Drugi egzemplarz projektu isl zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52, 30-322 Kraków i będzie dostępny do wglądu w godzinach przyjmowania mieszkańców.

Zastrzeżenia i wnioski do projektu upul oraz isl można wnosić do dnia 5 października 2021 r. do Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 72 (sekretariat).

Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1257).

Ogłoszenie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że Firma KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mazowieckiej 108 na zlecenie ZZM w Krakowie realizuje zadanie dotyczące opracowania:
uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) lub inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów Gminy Miejskiej Kraków położonych w dzielnicach: IV Prądnik Biały, VI Bronowice, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie, XII Bieżanów-Prokocim, XIII Podgórze, XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVIII Nowa Huta na łącznej powierzchni około 160 ha.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 25.06.2021r.:

1. uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 3, 8, 10, 37, 39, 44, 68, 72 Podgórze - Uroczyska: „Skałki Twardowskiego”, „Skotniki”, „Podgórki Północne”, Podgórki Południowe”, „Sidzina”, Borek Fałęcki” zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2021r. – 31.12.2030r, powierzchnia gruntów objętych planowaniem gospodarczym: 157,27 ha.
2. uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Kraków – lasy położone w obrębach 34 Krowodrza; 4, 5, 36, 75 Podgórze – Uroczyska: Kostrze, Królówka zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2020r. – 31.12.2029r, powierzchnia gruntów objętych planowaniem gospodarczym: 24,94 ha.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 6 ze zm.), w dniach od 24 sierpnia 2020 r. do dnia 22 października 2020 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 3, 8, 10, 37, 39, 44, 68, 72 Podgórze  - Uroczyska: „Skałki Twardowskiego”, „Skotniki”, „Podgórki Północne”, Podgórki Południowe”, „Sidzina”, Borek Fałęcki” zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Ogłoszenie 
Zarząd Zieleni Miejskiej w  Krakowie informuje , że Firma KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mazowieckiej 108 na zlecenie ZZM w Krakowie realizuje zadanie dotyczące opracowania: 
Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Miejskiej Kraków położonych
w dzielnicach: VIII Dębniki, IX Łagiewniki Borek Fałęcki, X Swoszowice.