Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788 ze zm.), w dniach od 05 września 2019 r. do dnia 04 listopada 2019 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 72 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzania lasu

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 15.07.2019r uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Miejskiej Kraków Dzielnice: Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2019r. – 31.12.2028r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 10.06.2019r. uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków Podgórze – Uroczysko Tyniec. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.07.2019r.– 30.06.2029r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż ukazało się Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego PROW 2014 - 2020 w 2019 roku.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788 ze zm.), w dniach od 08 kwietnia 2019 r. do dnia 7 czerwca 2019 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 76, 79 Podgórze  - Uroczysko „Tyniec” zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.