Od 2017 roku sukcesywnie wzrasta powierzchnia wielogatunkowych łąk kwietnych w Krakowie. Aktualnie 30ha powierzchni miasta pokryta jest łąkami kwietnymi. Jest to rozwiązanie, które ma bardzo wiele zalet, przewyższających funkcje tradycyjnych trawników.

Fundacja Łąka przy wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza konkurs fotograficzno-plastyczny dotyczący łąk kwietnych w Krakowie, których mamy na ponad 100 000 m2  zlokalizowanych m.in. na Błoniach Krakowskich,w Parku Lotników, Park Jordana, Parku Skalskiego, Parku Rżąka czy ulicy Nowosądeckiej, Armii Krajowej, Marii Konopnickiej.