Dzielnicowy sierż. sztab. Rafał Adamus w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku prowadzi czynności do planu działania priorytetowego w rejonie Parku przy Forcie 52 w Krakowie zmierzające do ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu oraz dewastacji mienia na terenie Parku przy Forcie 52 w Krakowie. Powyższy plan działania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców jak i osób odwiedzających w/w park i jest prowadzony w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2020 roku.