Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.:"Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Schweizera, działka nr 68/34 obreb 58 jednostka ewidencyjna Podgórze, Dzielnica XII Biezanów - Prokocim", dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.