Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie mebli biurowych w roku 2018 dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie