Roboty budowlane w zakresie przebudowy istniejącego Placu zabaw dla Dzieci wraz z nasadzeniami roślinności, na działce nr 202/68 obr. 4 jedn. ew. Śródmieście przy ul. Ugorek 1, dla ZZM w Krakowie