Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie