wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących inwentaryzacji terenowej i technicznej obiektów naziemnych w obszarze kamieniołumu Liban, dla Zarządu Zieleni Miejsiej w Krakowie