Wykonanie remontu chodnika przy terenie zielonym przy ul. Machaya w Krakowie, działka nr 270/140 obreb 6, jednostki ewidencyjnej Krowodrza, Dzielnica VI w ramach zadania "Remont chodnika przy terenie zielonym przy ul. Machaya, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie"