Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wzmocnienia i zabezpieczenia dachu sztygarówki, dla ZZM w Krakowie.