Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,