Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie uporządkowania zieleni na terenie dz. nr 119/12, 185/3, 119/8, 1/17, 1/18, 1/19, 1/28, 1/29, 1/31 obr. 51 Podgórze w rejonie dawnego obozu KL Płaszów”, dla ZZM w Krakowie