Zaproszenie do złożenia oferty w trybie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie „Budowy siłowni zewnętrznej w rejonie osiedla Kabel na działce nr. 29/12 obr. 52 jedn. ew. Podgórze w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie