Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup, dostawę i nasadzenie drzew oraz ich pielęgnację na terenie Dzielnicy XV”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie