Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z projektem wykonawczym, dla terenu wokół Stawu Płaszowskiego w zakresie działek nr 330/7, 322/68, 322/65, obręb 15 Podgórze w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.