Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i oprogramowania wraz z instalacją oraz wdrożeniem systemu sprzedaży dla Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.