Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem ciągów pieszych na terenach zielonych os. Spółdzielcze 7 oraz os. Na Skarpie 13, Dzielnica XVIII Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie