Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim – ogródek jordanowski przy ul. Popiełuszki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.