Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z usunięciem starej i położeniem nowej nawierzchni bezpiecznej w ogródku jordanowskim przy ul. Płaszowskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie