Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Placu im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.