Zakup i dostawę nasion kwiatów polnych na łąki kwietne znajdujące się na terenie miasta Kraków (zakres A), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/51/2019