Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie zagospodarowania terenu zielenią w ramach zagospodarowania terenu przed Szkołą Podstawową nr 155 w Krakowie wraz z pielęgnacją gwarancyjną zieleni, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.