Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie magazynowaniu i dostawie elementów małej architektury wraz z robotami przygotowawczymi w ramach inwestycji pn.: ,,Zielony ogród do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.