Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie, magazynowaniu i dostawie elementów małej architektury, tj. ławek, kompletów piknikowych i koszy na śmieci, w ramach modernizacji Placu im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.