Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy prac w zakresie zadania: „Remont urządzenia minirampa na terenie skateparku w obszarze Plant Mistrzejowickich w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.