Wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Dostarczenie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych (VHRS) dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa w ramach projektu LIFE17 CCA/IT/000079 pt. „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu” (akronim: LIFE URBANGREEN) współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW” dla Gminy Miejskiej Kraków