Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Park im. Stanisława Wyspiańskiegow Krakowie, w ramach zadania pn.: "Budowa placu rekreacyjnego dla dorosłych na działce 123/2, obręb 44 w Krakowie", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.