Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu w rejonie ul. Lipska - Mały Płaszów wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie