Wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018r. przy ul. Krowoderskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie