Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Utwardzenie terenu (budowa chodnika, teren psiego wybiegu) na działce budowlanej nr 354/59 obręb 55 Podgórze, ul. Kurczaba, Dzielnica XII Bieżanów - Prokocim”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie