Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn. Doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego, dz. nr 711/9, 711/11, obr.33 Podgórze Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, dla ZZM w Krakowie