Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga, działka nr 675, 165/1 obr. 67 jednostka ewidencyjna Podgórze, Dzielnica X Swoszowice