Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania pn.: „Adaptacja i testowanie aplikacji mobilnej z elementami terenowymi, dla realizacji programu edukacyjnego i rekreacyjnego WITKOWICE GLL, w ramach projektu UGB dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” - Adaptation and testing of a mobile application with field elements for the implementation of the education and recreation program Witkowice GLL, as part of the UGB project for the Krakow Municipal Greenspace Authority”.