Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie i dostawie worków do podlewania drzew, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie