Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych prac porządkowych na zbiorniku wodnym Bagry, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,