Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Modernizacja siłowni (montaż nawierzchni bezpiecznej z EPDM), na wolnym powietrzu na terenie Plant Bieńczyckich, os. Przy Arce, działka nr 223/11, obręb 8, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, Dzielnica XVI Bieńczyce”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie