[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Opracowanie projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków wraz z oprogramowaniem i 4 licencjami do obsługi zintegrowanych baz opisowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie”.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
zapytanie_ofertowe_uproszczone_plany_urzadzania_lasow.pdf 16690 kB [2017-03-03 11:01]