[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji elektrycznej oraz zakupu, magazynowania i dostawy elementów małej architektury w ramach zadania pn.: ,,Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 ,,Borek” na działce nr 188/1 obr. 69 jedn. ew. Podgórze”

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
desktop.7z 4810 kB [2017-12-01 11:31]