[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Jordana – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, działki 182/5, 182/2 obr. 12 jedn. ewid. Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
uzupelnienie_do_zapytania_ofertowego.pdf 1995 kB [2017-02-27 11:52]
rewitalizacja_parku_jordana_zapytanie_ofertowe.pdf 14238 kB [2017-02-24 12:21]