[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
macka_z_bogdanca_przedmiar_i_projekt.zip 11404 kB [2017-10-11 14:13]
zapytanie_ofertowe_maciek_z_bogdanca.pdf 1500 kB [2017-10-11 14:13]