[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zakupu, dostawy i montażu nawierzchni bezpiecznej z EPDM, przy urządzeniach do ćwiczeń siłowych wraz z robotami towarzyszącymi (m.in., doprowadzenie terenu do stanu przed montażem, etc.) - na terenie Plant Bieńczyckich (działka nr 223/11, obręb 8 Nowa Huta), Dzielnica XVI Bieńczyce, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
zalaczniki_do_zpaytania.7z 736 kB [2017-10-05 09:38]
zapytanie_ofertowe.pdf 1495 kB [2017-10-05 09:38]