[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie „Budowy siłowni zewnętrznej w rejonie osiedla Kabel na działce nr. 29/12 obr. 52 jedn. ew. Podgórze w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
przedmiar_silownia_os._kabel_pop.pdf 699 kB [2017-09-20 09:41]
zapytanie_ofertowe.pdf 1447 kB [2017-09-15 13:49]
zapytanie_ofertowe_kabel.7z 17053 kB [2017-09-15 13:49]