[ wynik ] zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa elementów małej architektury oraz przyłącza oświetlenia parkowego na terenie Parku Krowoderskiecgo w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącego wybiegu dla psów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie”

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
dokumentacja_projektowa.7z 5398 kB [2017-08-29 13:44]
zapytanie_ofertowe_psi_wybieg_park_krowoderski.pdf 17967 kB [2017-08-29 13:44]