[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z utworzeniem ogrodu edukacyjnego – antysmogowego – realizowanego na terenie dz. nr 19 obr. 4 Krowodrza, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Krakowie, przy ul. Urzędniczej 65, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
zalaczniki_urzednicza.7z 6347 kB [2017-08-03 10:57]
zapytanie_ofertowe_urzednicza.pdf 1518 kB [2017-08-03 10:57]