[ wynik ] Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dla zadania: „Wycinka drzew i krzewów wraz z oczyszczeniem terenu z samosiewów drzew i krzewów nie wymagających uzyskania zezwolenia z działki 815, 814, 308/3 obr. 49 Podgórze, przy ulicy Malborskiej/Białoruskiej/Estońskiej na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego Wola Duchacka (Park Duchacki)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 392 kB [2017-02-21 10:44]
zalaczniki_do_zapytania.zip 9368 kB [2017-02-10 14:13]
zapytanie_ofertowe.pdf 10652 kB [2017-02-10 14:13]