[ wynik ] zagospodarowanie działek obejmujące swoim zakresem wykonanie nasypów ziemnych, nawierzchni żwirowych, montaż urządzeń zabawowych oraz nasadzeń zieleni i wykonanie trawników na działkach nr 482/9, 482/10, 484/6, 484/7, 484/8, 664/8, 456/166, 665/6 Obręb 49, Podgórze dla zadania Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku. Znak w/260/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
duchacka_strefa_rekreacji_i_wypoczynku.zip 15076 kB [2017-07-10 12:06]
zapytanieofertowerob.bud.dzialkiduchackastrefa07.07.2017.pdf 18665 kB [2017-07-10 12:06]