[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ścieżki leśnej od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej w Krakowie, na działkach nr 407/2, 407/3 obręb 7 Podgórze, w ramach zadania pn.: „Remont ścieżki leśnej od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie”

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
dokumentacja_wiszowka.zip 13238 kB [2017-06-08 11:01]
zapytanie_ofertowe.pdf 1543 kB [2017-06-08 11:01]