[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Doposażenie skateparku, przy ul. Jagiełły w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/278/2020

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
zalaczniki.7z 9369 kB [2020-07-30 15:47]
zapytanieofertowe.pdf 530 kB [2020-07-30 15:47]